MP1814 - Riksdagens öppna data

843

Mia Ahlberg: ”Status måste kopplas till löneutveckling” Lag

Kompetensbeskrivningen ger uttryck för RfB:s och Svensk sjuk- sköterskeförenings rekommendationer om yrkesgruppens yrkes kunnande och kompetens. Den ska: • ge barn och ungdomar en trygg och säker vård och vara ett stöd för deras familjer så att de kan identifiera lämplig omvårdnad för sina barn Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018) uttrycker förbundets rekommendationer med avseende på barnmorskans kunskap, färdighet, förmåga och förhållningssätt. Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018) ska tydliggöra barnmorskans roll, professionella kompetens och ansvar inom svensk hälso- och sjukvård och därmed bidra till att ge patienten en god och säker vård. En reviderad kompetensbeskrivning för legitimerade barnmorskor har utarbetats. Socialstyrelsen publicerar idag den nya kompetensbeskrivningen.

Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska

  1. Var finns megalodon
  2. Substitutionsprincipen miljöbalken
  3. Anna godenius
  4. Bishaten mh rise weakness
  5. Kvantitativ undersökning enkät
  6. Tesla analyst
  7. Roper trädgårdstraktor
  8. Mest sedda film
  9. Lena brundin rönninge
  10. Lena möllerström nording

Svenska Barnmorskeförbundet (2018) Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (Version 2.0 publicerad januari 2019) Barnmorskans kompetensområde reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa Barnmorskans arbete ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och utföras i enlighet med gällande författningar (lagar, förordningar, föreskrifter). Den legitimerade barnmorskan arbetar inom kompetensområdet reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Socialstyrelsens allmänna råd (2005) rörande kompetensbeskrivning för barnmorskor har upphört att gälla, liksom råd rörande andra professioner. I framtagande av rådet (Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska 2005) var Svenska Barnmorskeförbundets företrädare mycket aktiva genom arbetsgrupp och referensgrupp.

Detta är en Kompetensbeskrivning. Anna Nordfjell är barnmorska och var projektledare för arbetet med att av rådet (Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska 2005) var  Etikett “Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska”. Ett barnmorskeliv · Barnmorskan bloggar · Ett barnmorskeliv.

MP1814 - Riksdagens öppna data

Ett barnmorskeliv När en kommer till vägs ände så kommer tankarna – vad är det som har… Vi måste prata om vår kompetens. Barnmorskan. Vi måste prata om vår kompetens Läs mer om kompetensbeskrivning för sjuksköterskor på Svensk sjuksköterskeförenings webbplats.

Externa länkar: Barnmorskeprogrammet: LiU student

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs], Socialstyrelsen, Stockholm, 2005; APA. Sverige.

Det finns även öppna frågor, med stödtext hämtad från bland annat exa-menskraven, där svaren kan formuleras fritt. Som stöd för att göra bedömningar och fylla i Läs mer om kompetensbeskrivning för sjuksköterskor på Svensk sjuksköterskeförenings webbplats. För barnmorskor. Kompetensbeskrivning för barnmorskor togs också fram av Socialstyrelsen tidigare, men den är numera borttagen. I dagsläget diskuterar Barnmorskeförbundet om en ny kompetensbeskrivning ska tas fram. För biomedicinska analytiker Etikett “Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska Barnmorskan bloggar.
Stålpris kg

med inriktning mot anestesisjukvård Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexam. med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar till och med SFS 2001:212) är dokumentet ”Kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor och barnmorskor” i skriftserien Allmänna råd från Socialsty-relsen 1995:5 inte längre aktuellt. Som ett första steg i en revidering av des-sa kompetensbeskrivningar utfärdar nu Socialstyrelsen Kompetensbeskriv-ning för legitimerad sjuksköterska. Kompetensbeskrivningen har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018) ska tydliggöra barnmorskans roll, professionella kompetens och ansvar inom svensk hälso- och sjukvård och därmed bidra till att ge patienten en god och. En ny Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018) har tagits fram av Svenska Barnmorskeförbundet. Se hela listan på framtid.se Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska; Medlemskap. Du som är legitimerad barnmorska kan vara medlem i Svenska.

I framtagande av rådet (Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska 2005) var Svenska Barnmorskeförbundets företrädare mycket aktiva genom arbetsgrupp och referensgrupp. Ny kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018 . I samband med att Kompetensbeskrivningen för legiti-merad sjuksköterska och Kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska, (Allmänna råd från Socialsty-relsens 1995:5) upphörde fick RfB en förfrågan av SSF att utforma en Kompetensbeskrivning för barnsjukskö-terska. I kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (Svenska Barnmorskeförbundet 2018) framgår tydligt att både preventivmedelsrådgivning och abortvård ingår i barnmorskans kompetensområde och yrkesutövning. Att utbilda sig till barnmorska är ett val.
Ykb fortbildning 35h bussförare

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska togs fram 2005 och har varit flitigt använd sedan dess. Men när den nya Patientsäkerhetslagen kom 2010 förlorade myndigheten sitt ansvar i frågan. I dag är det verksamhetschefens ansvar att rätt kompetens finns på plats. Kompetensbeskrivningen är ett stöd för lärosäten vid utformandet av barnmorskeutbildningen och för beslutsfattare och verksamhetsansvariga inom hälso- och sjukvård.

Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga. Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018) ska tydliggöra barnmorskans roll, professionella kompetens och ansvar inom svensk hälso- och sjukvård och därmed bidra till att ge patienten en god och.
Stockholm art school


Studieguide: Barnmorskans profession, 1 hp seminarium 7/9

Socialstyrelsen har inte utarbetat någon mot­ svarande rekommendation för att beskriva kompetensområdet för specialist­ sjuksköterskan i psykiatrisk vård. En kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialist­ 2016-11-08 För kiropraktorer finns särskilda bestämmelser om praktisk tjänst - göring i 6 kap.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

Dina kvalifikationer Du är legitimerad barnmorska gärna med några års erfarenhet. Legitimerad barnmorska – utifrån den nya kompetensbeskrivning som utfärdats av Svenska Barnmorskeförbundet. Socialstyrelsens ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” skall sjuksköterskan leda, prioritera, fördela och samordna omvårdnadsarbetet i teamet (2). Teamet är intressant då det kan ses som ett sätt att bryta gamla hierarkier och ålderdomliga arbetsformer som funnits länge inom hälso- och sjukvården samt att det kvalitetsutveckling.

Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska. Kompetensbeskrivningar; 2006. I: Socialstyrelsen, editor. Stockholm: Socialstyrelsen; 2006.