Globala målen Hand in Hand

6460

Vårt bidrag till de globala målen för hållbar utveckling

Barn reflekterar och ger konkreta tips hur vi ska få vår värld att må bättre. Statsvetaren Jenny ger bakgrunden till de Globala målen.

Världens ledare Globala målen - för barn: Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion : Vad innebär de 17 globala målen? Vi får veta vad mål 12 är. Kunskapsklippet förklarar vad målet "Hållbar konsumtion och produktion" innebär.

Globala malen 12

  1. Ditechno buildcon & trade pvt ltd
  2. Vad visar en kreditupplysning
  3. Stem cell therapy

Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet Mer om Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling på webbplatsen Globala målen. Så arbetar Härryda kommun. Även om målen är globala, är lösningarna oftast lokala. Alla kan göra skillnad, såväl den enskilda individen som föreningar, företag och offentliga organisationer. FN:s globala mål för hållbar utveckling är en förenande kraft som ska få regeringar, näringsliv och andra samhällsaktörer att dra åt samma håll.

Naturvetare har kompetenser som är nödvändiga för att nå de globala målen för hållbar utveckling. Som förbund bidrar vi till en hållbar utveckling genom Globala målen · August 12, 2020 ·. Lystring alla ungdomar!

Global Impact och de globala målen Ivetofta Sparbank

Sverige är ett av de länder i världen som har störst ekologiskt fotavtryck. Om alla människor på  Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota Mål 12 handlar om att säkerställa strukturer som bidrar till en mer hållbar  Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Globala målen bra första steg i hållbarhetsarbetet” - Svenska

Statsvetaren  Vi arbetar aktivt med FN´s hållbarhetsmål nummer 12, hållbar konsumtion och produktion som är direkt applicerbart på vår verksamhet. FNs globala mål 12  År 2015 enades FN:s medlemsländer om 17 nya hållbarhetsmål i Agenda 2030.

UNDP driver globalamålen.se med stöd från Sida. Följ Globala Målen på Facebook . Följ @UNDP_Sweden på Twitter 2020-04-02 Det globala målet 12 i Agenda 2030 handlar om att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
Senior it konsult lön

11. Hållbara städer & Samhällen Uppnå fungerande bostäder och transportsystem Skydda framförallt fattiga människor i utsatta områden Länder med olika förutsättningar fokuserar på olika mål Vad handlar målet om? Globala målen, www.undp.se. 8,761 likes · 94 talking about this. Globala målen för hållbar utveckling är en unik och världsomspännande agenda som gäller alla länder och ska uppnås till år 2030. Globala målen, eller de globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG), är en del av Agenda 2030 för hållbar utveckling. [1] De 17 globala målen för hållbar utveckling antogs av FN:s generalförsamling den 25 september 2015 i resolution A/RES/70/1, under namnet Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, [2] [3] ofta refererad till Syfte Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion Sverige är ett av de länder i världen som har störst ekologiskt fotavtryck.

FN:s medlemsländer har antagit 17 globala mål för en hållbar utveckling som ska uppfyllas till 2030. Målen ska De mål vi främst påverkar är nr 7, 8 och 12. Lektioner med koppling till de globala målen. Lektioner för mål 6 och 12. Vad kostar drycken?
När betalas pensionen ut i maj

16. 15. 14. 13. 12.

Alla kan göra skillnad, såväl den enskilda individen som föreningar, företag och offentliga organisationer. 14.1 Minska föroreningarna i haven. Till 2025 förebygga och avsevärt minska alla slags … Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion Delmål 12.3: Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.
Hur bra förstår vi varandra i nordenGlobala hållbarhetsmål — Nyfosa

Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra! Globala målen. Språk; 12 Hållbar konsumtion och produktion. Hållbar konsumtion och produktion. Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

De globala utvecklingsmålen - UNICEF Sverige

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra! Globala målen: Fartfylld sopsortering (mål 12) Som en del av en städdag i scoutlokalen eller scoutstugan, eller som avslutning på en skräpplockardag kan ni göra denna fartfyllda sopsortering. Globala målen: Matlagning med rester (mål 12) Vi människor har inte nyttjat planetens resurser på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? 17 Globala målen för barn: 12 Hållbar konsumtion och produktion : Vad innebär de 17 globala målen? Vi får veta vad mål 12 innebär.

Arbetet med att ta fram dem bygger på de mest omfattande globala konsultationerna som FN någonsin har  FN har antagit 17 globala hållbarhetsmål för 2030 som världsledare har lovat att uppnå.